LICHTUNITS
Lichtunits zijn enkelzijdig, dubbelzijdig ofmeerzijdig. Dit geldt ook voor reclamezuilen. De omkasting wordtvervaardigd van aluminium en teksplaten van acrylaat of ook vanaluminium. Belettering kan met hoogwaardige folie of full colour ofuitgefreesd uit aluminium. Diepte vanaf circa 45mm.